การบันทึกงานจากเอกสาร Office 2007

เข้าเมนูแสดงหนังสือรับใหม่ โหลดไฟล์ข้อมูลหนังสือราชการ

  

จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้บันทึกงาน

ไฟล์เอกสารที่มีนามสกุลเป็น  .doc หรือ .xls   สามารถบันทึก  หรือเปิดงานได้ปกติ

ไฟล์เอกสารที่มีนามสกุลเป็น docx.zip หรือ  xlsx.zip  ไม่สามารถบันทึกหรือเปิดงานได้

วิธีการแก้ใขปัญหาดังกล่าว

1. ให้คลิกที่  save จะได้หน้าต่างใหม่ชื่อว่า  save as  

2. ใน File name  จะเห็นชื่อหนังสือ 11330436225docx.zip

 3. ใน File name  ให้เปลี่ยนนามสกุลชื่อหนังสือ 11330436225docx.zip

เป็น  11330436225.docx  หรือเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น  ทุนนักเรียน.docx

                                                                                          

  4. บันทึก หรือ  save  ใน  Folder  ที่ต้องการ

5. เราก็จะได้ไฟล์งานที่เป็นเอกสารจาก  word  2007  มาใช้งานได้แล้วครับ

6. ไฟล์เอกสารที่เป็น  excel เปลี่ยน นามสกุลเป็น .xlsx

7. ไฟล์เอกสารที่เป็น  powerpoint เปลี่ยน นามสกุลเป็น .pptx