สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่

 
 ขอเชิญร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ "ภาคภูมิ.....ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร" วันที่ 29 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น [28 มี.ค. 2560, 09:24]
 แจ้งผู้ใช้งาน e-office และเว็บไซต์เขตพื้นที่ สพป.ชุมพร เขต 1 เนื่องด้วยสำนักงานปลัดจะดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของทุกเขตใหม่ อาจจะทำให้มีผลกระทบการใช้งานเว็บต่าง จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ [6 มี.ค. 2560, 08:49]
 แจ้งผู้ใช้งาน e-office สพป.ชุมพร เขต 1 ท่านสามารถแนบเอกสารไฟล์ข้อมูล word , excel , powerpoint , pdf , zip ขนาดไม่เกิน 5 mb ได้ทุกเวอร์ชั่นโดยไม่ต้องแปลงไฟล์แลัวครับ [25 ก.พ. 2560, 00:00]