เข้าระบบให้ใช้  เลขที่หนังสือราชการของโรงเรียนครับ

   เวลาจากเครื่อง Server :

(หากวันที่ไม่ตรงให้ปรับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ครับ)

วิธีการแก้ปัญหาเอกสารจาก office 2007

คลิกลิงค์ e-office เก่าปี พ.ศ.2557

   
ชื่อผู้ใช้ระบบ :

รหัสผ่าน :

 
 

ระบบรับส่ง หนังสือราชการ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 
ดูแลระบบโดย     พัฒนาระบบโดย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยตาปี
นางอุทัย คงไพฑูรย์ E-mail:kong_1970@hotmail.com     นายเทพศักดิ์ สมหวัง  ,  นางสาวน้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ E-mail:chureerat_eid@hotmail.com
นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว E-mail:lamelf@hotmail.com